U bent hier

Jan Aben senior overleden.

In memoriam Jan Aben senior.

 

Op dinsdag 5 mei jl. is op 89-jarige leeftijd, onze nestor van de vereniging, Jan Aben senior, toch nog onverwachts overleden.

De Zebra's treuren om zijn heengaan.

 

Jan was lid sinds juni 1983 en heeft in de periode tot en met de opening van het nieuwe sportpark in 2011 alle denkbare functies uitgeoefend.

Van bestuurslid, kantinebeheerder, leider, verenigingsscheidsrechter, consul tot onderhoudsman op het sportpark.

Nooit werd er vergeefs een beroep gedaan op Jan. Hij was er altijd!

 

Niet voor niets werd hij erelid van vv Linne, bondsridder van de KNVB en ontving hij bovendien een koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

vv Linne is heel veel dank aan Jan verschuldigd.

 

Helaas kunnen wij hem, als gevolg van de corona-crisis, niet dat afscheid geven, dat hem had moeten toekomen!

 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

 

Jan zal altijd een speciale plek binnen vv Linne behouden.

 

Jan rust zacht, dat heb je verdiend.

 

 

Bestuur en leden vv Linne.

Al meer es 100 jaor noeats allein