U bent hier

Invulformulier vrijwilligersregeling vv Linne

Beste Senioren Leden van Linne 1, Linne 2, Linne 3, Linne 4 en Dames 1,

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar is de invoering vrijwilligersregeling in het seizoen 2017/2018 ter sprake gekomen. Het afgelopen jaar hebben we, zoals jullie wellicht al informeel vernomen hebben, omtrent de vrijwilligersregeling de benodigde informatie ingewonnen en is het plan van aanpak verder geconcretiseerd. Helaas hebben we tot op heden nog weinig respons mogen ontvangen en is er besloten om de inlevertermijn verder op te rekken en te verlengen tot uiterlijk 19 maart 2018.

 

Wij vragen dan ook om uiterlijk 19 maart a.s. het inschrijfformulier retour te sturen zodat we je aanmelding kunnen verwerken. Indien je geen vrijwilligerstaken wilt gaan vervullen geef je dat ook aan zodat duidelijk is dat je niet in aanmerking wilt komen voor het vervallen van de gespecificeerde toeslag van 45 euro. Indien je het formulier niet inlevert gaan wij er ook vanuit dat je geen gebruik wilt maken van de regeling en dus automatisch akkoord gaat met de hiervoor genoemde toeslag.

 

Doel van de vrijwilligersregeling is om het stukje betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten. En zodoende meer uit de vereniging te halen dan alleen het faciliteren van het voetballen. Natuurlijk blijft voetbal hetgeen ons verbind. Echter ervaren wij dat er heden ten dage meer gevraagd wordt van verenigingen op diverse gebieden.

 

Vrijwilligers zijn voor onze vereniging goud waard! En daarom moeten we diegenen ook niet meer dan nodig belasten door elkaar te helpen. Daarom doen wij een beroep op jullie om je als vrijwilliger voor één of meerdere reeds gedefinieerde taken op te geven om zodoende juist datgene extra te betekenen voor de vereniging. Zie het als een mogelijkheid om extra exposure te geven aan de vv Linne waardoor er voor ons allen een win-win situatie gecreëerd kan worden.

 

Wanneer je dus 1 van de vrijwilligerstaken op je neemt vervalt de toeslag (à 45 euro).

 

Gelet op bovenstaande uiteenzetting hebben we dan ook een inschrijfformulier samengesteld waarop je kan aangeven welke taken je voor de vereniging op je wilt nemen en waarvoor je vervolgens benaderd gaat worden. Geef hierbij je eerste, tweede en derde voorkeur op. Er wordt getracht om zoveel als mogelijk voorkeur 1 in te plannen. Echter, indien voorkeur 1 volledig vervuld is zal automatisch voorkeur 2 ingepland worden waarna indien wederom vervuld voorkeur 3 gepland wordt.

 

Graag het formulier (te downloaden via link onderaan dit artikel) invullen en retour sturen uiterlijk 19 maart a.s. zodat je aanmelding verwerkt kan worden.

 

Tijdens de extra ingelaste ledenvergadering van 23 maart 2018 zullen we, afhankelijk van de reacties, verder op de regeling ingaan alsmede de andere te bespreken punten voortvloeiend uit de algemene ledenvergadering van december 2017. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat natuurlijk graag en kunnen jullie contact opnemen met: Ger Ruefli, Jan Aben en Bart van Neer.

 

Het Bestuur

Al meer es 100 jaor noeats allein