Bestuur

Als dagelijks bestuur zetten wij ons in voor een mooie toekomst waarin vv Linne een succesvolle, bruisende en vooral sfeervolle amateurclub mag zijn! Samen verzorgen wij de bestuursvergaderingen en jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin wij samen de zorg dragen voor het coordineren van de voetbalvereniging in Linne. Besluitvorming vindt dan ook plaats in meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden.

 

Bestuursleden Naam Mobiel E-mailadres (zakelijk)
Voorzitter Yoeri Slats 06-18638003 voorzitter@vvlinne.nl
Ondersteunend Voorzitter Theo Mestrom 06-12065947 voorzitter@vvlinne.nl
Secretaris Martien Slabbers 06-53492589 secretaris@vvlinne.nl
Penningmeester Jan Aben 06-42629117 penningmeester@vvlinne.nl
Wedstrijdsecretaris senioren Emiel Koster 06-10910284 wssenioren@vvlinne.nl
Wedstrijdsecretaris junioren Joyce Huber 06-23310956 wsjunioren@vvlinne.nl
Jeugdcommissie Ger Ruefli 06-43199505 jeugd@vvlinne.nl
Technische commissie Walter Knippenberg 06-14401976 tc@vvlinne.nl
Ledenadministratie: Jan Aben / 06-42629117/ leden@vvlinne.nl
Juridische zaken: Arthur Deneer / 06-50261571 / juridisch@vvlinne.nl
Vertrouwenspersoon: Mevr. Poels / vcp@vvlinne.nl
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie of als vrijwilliger in één van onze commissies, neem dan contact op met een van bovenstaande personen.

Al mieër es 100 jaor noeats allein