VOG voor vrijwilligers

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bij sportclubs is structureel ingevoerd en de daaraan verbonden kosten worden vergoed voor vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke handicap werken. In 2012 ging een pilot van start en uit de evaluatie daarvan blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub.
 
In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Uiteraard zijn de vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor dit veilige klimaat, maar de overheid kan dit stimuleren, onder andere door een registratielijst met tuchtrechtelijk bestrafte vrijwilligers (zodat verdachte vrijwilligers ook bij een andere club geen toegang krijgen).
 
Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. Het bestuur van VV Linne onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een VOG. Dit betreft alle jeugdleiders, jeugdtrainers, verzorgers, leden van de activiteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan. Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in. Het verdere proces van aanvragen voor de huidige groep vrijwilligers is afhankelijk van waar de vrijwilliger woont.
 
Verdere informatie hierover wordt vermeld in de mail. Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van VV Linne gratis een VOG aanvragen. Uiteraard staat het eenieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. VV Linne stelt het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen daarom geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.
 
Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op. Voor meer informatie kan je hier de pagina van het NOC*NSF bekijken.

 

Vertrouwens-contact persoon
Onze vereniging heeft sinds enkele jaren een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover een gesprek wil.
 
Eenieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot SI en ander ongewenst gedrag. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.
 
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (vertrouwenspersoon van NOC*NSF, maatschappelijk werk, politie, huisarts etc.).
 
Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwens-contact persoon. De vertrouwens-contact persoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwens-contact persoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen VV Linne onder de aandacht gebracht dient te worden. De vertrouwens-contact persoon adviseert het bestuur.
 
De rol van vertrouwens-contact persoon binnen VV Linne is ingevuld door:
 
Mevr. Poels / vcp@vvlinne.nl

Pascal Kamperman of Louisse Vonk 
0343-499182 / vcp@knvb.nl

 

 

Al mieër es 100 jaor noeats allein