Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

 

Algemene Verenigingsafspraken

 

  • Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag;
  • Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij, iedereen is welkom;
  • Bij ons is er iedereen gelijk;
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat op ons sportpark;
  • Wij tonen respect voor iedereen, zowel op ons eigen sportpark als bij onze tegenstanders;
  • Wij tonen waardering voor iedereen die bijdraagt aan het spelplezier van onze kinderen en/of ons eigen spelplezier;
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen en moedigen hen uitsluitend op een positieve wijze aan;
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen en volgen de aanwijzingen van onze vrijwilligers op;
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van bij een van de bestuursleden of onze vertrouwenspersoon (zie voor namen, mailadressen en telefoonnummers onze website).

 

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

 

Het bestuur

Al mieër es 100 jaor noeats allein