Bestuur & Commissies

Als dagelijks bestuur zetten wij ons in voor een mooie toekomst waarin vv Linne een succesvolle, bruisende en vooral sfeervolle amateurclub mag zijn! Samen verzorgen wij de bestuursvergaderingen en jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin wij samen de zorg dragen voor het coordineren van de voetbalvereniging in Linne. Besluitvorming vindt dan ook plaats in meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden.

 

Bestuursleden Naam Mobiel E-mailadres (zakelijk)
Voorzitter Yoeri Slats 06-18638003 voorzitter@vvlinne.nl
Ondersteunend Voorzitter Theo Mestrom 06-12065947 voorzitter@vvlinne.nl
Secretaris Martien Slabbers 06-53492589 secretaris@vvlinne.nl
Penningmeester Jan Aben 06-42629117 penningmeester@vvlinne.nl
Sponsorcommissie Levi Boom

06-12187072

sponsorcommissie@vvlinne.nl
Wedstrijdsecretaris senioren Emiel Koster 06-10910284 wssenioren@vvlinne.nl
Wedstrijdsecretaris junioren Rick Schuren

06-54705655

wsjunioren@vvlinne.nl of 

rickschuren@gmail.com

Jeugdcommissie Ger Ruefli 06-43199505 jeugd@vvlinne.nl
Technische commissie Walter Knippenberg 06-14401976 tc@vvlinne.nl
Ledenadministratie: Jan Aben / 06-42629117/ leden@vvlinne.nl
Juridische zaken: Arthur Deneer / 06-50261571 / juridisch@vvlinne.nl
Vertrouwenspersoon: Mevr. Poels / vcp@vvlinne.nl

Zoals iedere vereniging heeft VV Linne ook een groot aantal vrijwilligers. Hier zijn wij trots op en enorm dankbaar voor. Vanuit het bestuur worden deze vrijwilligers in diverse commissies ingedeeld. Deze commissies zijn noodzakelijk om alle activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden. Onderstaand de verschillende commissies die actief zijn binnen de club.

 

Huidige commissie Voorzitter Leden
Accommodatie & onderhoudscommissie Martien Slabbers

Paul Daamen, Theo Verboeket, Alex Alexeew, Sjaak Korsten, Jack Linssen, Chris Slabbers

Activiteitencommissie Leanne Daamen Christiaan Deneer, Sanne van Lankvelt, Roy Poels, Cas Eijssen
Communicatiecommissie Yoeri Slats Martien Slabbers, Wouter Daamen, Kai Mevissen, Cas Eijssen
Technische commissie Walter Knippenberg Michel van Bezel, Emiel Koster, Wouter Daamen, Mark Thielemans, John op 't Veld
Scheidsrechterscommissie Walter Knippenberg Jan Aben, Sjaak van Herk, Hans Lucas, Frans van Deur, Marcel Feller, Piet Knoben
Jeugdcommissie Ger Ruefli Joyce Kurstjens


Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie of als vrijwilliger in één van onze commissies, neem dan contact op met een van bovenstaande personen of bestuurslid Yoeri Slats (vrijwilligers@vvlinne.nl).

Al mieër es 100 jaor noeats allein