Huidige ledenlijst Club van 100
 • Almar B.V.
 • Jack Linssen
 • Jos Buijks
 • Jos Hansen
 • JVH Auto's
 • Liene Trek Crew
 • Marcel Creemers
 • Mark Thielemans
 • Martijn en Dré Broen
 • Nico van Cleef
 • Stan Raemakers
 • Thomas Jacobs 
 • Tom van Heel
 • Ton Linssen
 • Wim Schalley
 • Yoeri Slats

De Club van Linne, voor Linne, met als doel de toen nijpende financiële situatie van de voetbalvereniging Linne te verbeteren. Zo kunnen mensen, die de Zebra’s een warm hart toedragen, een jaarlijkse donatie doen, die kan worden besteed aan de voetbalvereniging, zowel senioren als jeugd. Voor de invoering van de euro bedroeg de contributie 100 gulden, vandaar de naam Club van 100. Per 1 januari 2002 bedraagt de contributie €46,- per jaar.

Er zijn vanaf de oprichting al diverse zaken geschonken, zoals de geluidsinstallatie in de kantine, de koffiezetmachine, de “kalkwagen” om de lijnen te trekken (op de oude locatie) en een geldbedrag, als bijdrage in de kosten voor het zestigjarig bestaansfeest van de jeugdafdeling in 2002. Ook niet onbelangrijk was het schenken van de hopelijk levensreddende AED, welke geplaatst is nabij de ingang van ons huidige Sportpark Linne. Bij de opening van het nieuwe sportcomplex in juni 2011, heeft de Club van 100, de friteuse, de diepvries en het in de vloer van de kantine aangebrachte verenigingslogo geschonken. Verder is de TV en het bureau in de bestuurskamer geschonken door de Club van 100 evenals onlangs de 4 Pop-up mini goaltjes voor de jongere jeugdelftallen.

Op dit moment telt de Club van 100 een 16-tal leden. Het bestuur van de Club van 100 hoopt iedereen, die de Zebra’s een warm hart toedraagt, eerstdaags als lid te mogen begroeten. Liefhebbers/geïnteresseerden kunnen zich als lid aanmelden bij onderstaande bestuursleden.

Jack Linssen (voorzitter)

Mobiel: 06-50213902

Email: jack.linssen@gmail.com

Annemarie Schuren (secretaris)

Mobiel: 06-10925349

Email: annemarieschuren@hotmail.com

Wim Schalley (commissielid)

Telefoon: 0475-461387

Email: w.schalley@live.nl

Al mieër es 100 jaor noeats allein