08 nov 2021 door Wouter

Op vrijdag 10 december vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de voetbalkantine van vv Linne. Alle leden, sponsoren en ieder ander die zich betrokken voelt bij vv Linne is welkom om de vergadering bij te wonen.

 

Deze ALV zal anders vormgegeven worden dan andere jaren. De aftrap wordt door het bestuur gegeven om 20:30u en het streven is om tegen de klok van 22:00u de vergadering af te sluiten. Aansluitend zal er dan een spellenavond plaatsvinden in de kantine.

 

Uiteraard zal er ook tijdens de ALV rekening gehouden worden met de opgelegde maatregelingen vanuit de overheid, wij hopen op jullie begrip hiervoor.

 

Het bestuur

Al mieër es 100 jaor noeats allein