15 sep 2021 door Wouter

Onlangs hebben alle leden van vv Linne een e-mail van onze penningmeester gekregen.

 

In deze e-mail staat de informatie over het innen van de contributie met betrekking tot het komende seizoen. Graag willen wij jullie vragen deze tijdig te voldoen of contact op te nemen met penningmeester Jan Aben als er bijzonderheden zijn.

 

Jan Aben

 

Wij zien jullie snel op het sportpark in Linne!

Al mieër es 100 jaor noeats allein