03 feb 2023 door Wouter

De vereniging zoekt partners die met sponsoring iets voor VV Linne kunnen betekenen en visa versa! Want wij zijn de mening toegedaan dat VV Linne een interessante partner is.

 

Voetbalvereniging Linne zoekt haar sponsors met zorg en is er bovendien zuinig op. Natuurlijk willen wij graag meer sponsors maar wij zijn van mening dat de liefde van twee kanten moet komen. Een sponsor bij VV Linne is meer dan alleen een handtekening op papier. De onderlinge verstandhouding wordt minstens zo gekoesterd als het zakelijke akkoord dat een sponsorovereenkomst nu eenmaal is.

 

Naast de sportieve en recreatieve prestaties mogen in de vereniging de financiële aspecten niet worden vergeten. Verhoging van het prestatieniveau, een aantrekkelijke juniorenafdeling en verbetering van de voorzieningen stellen eisen die financieel haalbaar moeten zijn. Behalve een kritisch blik op de uitgaven moet de vereniging het aanboren van nieuwe financiële bronnen niet uit het oog verliezen en op een gezonde manier zelfs stimuleren.

 

Voetbalvereniging Linne is een gezellige, goed georganiseerde club, die met beleid op zoek is naar wegen om de sportieve prestaties te continueren en te verbeteren. Een van de middelen om dit met financiële middelen te realiseren is sponsoring. Sponsoring met een tweeledig doel: attractief voor zowel de sponsor als voor VV Linne. Voetbal is nog altijd volkssport nummer 1. Voetbal op amateurniveau levert dan ook de nodige publiciteit op in kranten, weekbladen, sociale media en ‘langs de lijn’.

 

Voetbalvereniging Linne is een interessante sponsorpartner. Hieronder de belangrijkste argumenten nog een keer op een rij:

 

  • een goed bestuurde voetbalvereniging;
  • attentiewaarde in de (sociale) media;
  • een goede naam binnen en buiten de regio;
  • een vaste basis in de Linner gemeenschap;
  • interessante partner om contacten te leggen.

 

De sponsor ontvangt onder meer een reclamebord naar eigen wens, een foto van het 1ste team, een seizoenkaart voor thuiswedstrijden, een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en sponsorbijeenkomsten van VV Linne, vermelding op deze website als Sponsor inclusief een 'link' naar de eigen (bedrijfs)website.

 

Download hier de brochure

Al mieër es 100 jaor noeats allein