14 jun 2023 door Wouter

Via deze weg wil het bestuur jullie op de hoogte stellen dat PSV met haar PSV Academy haar zichtbaarheid op ons complex gaat vergroten. Zoals jullie weten heeft vv Linne sinds 2021 met PSV een samenwerkingsovereenkomst. Dit houdt in dat een deel van hun jeugdspelers wekelijks bij ons op het complex trainen en af en toe ook een wedstrijd spelen. Linne is voor PSV het centrale punt in Limburg waardoor de reisafstand voor de jeugdspelers aanzienlijk wordt verkleind. Om ook de jeugdspelers van PSV het gevoel te geven dat ze onderdeel uitmaken van de PSV Academy wil PSV op meerdere plekken hun reclame-uitingen vertonen. Welkomstborden, reclameborden en vlaggenmasten moeten de spelers dit gevoel geven. Dit is in samenspraak met ons als bestuur afgestemd. Op 15 en 16 juni zal alles onder begeleiding van Jack Linssen en Martien Slabbers worden aangebracht. Dat neemt niet weg dat vv Linne voor ons voorop staat en PSV te allen tijde te gast is en blijft op ons complex. Het is een mooie samenwerking waar we als bestuur en commissies trots op mogen zijn. Een vergrootte zichtbaarheid draagt bij aan het bestaansrecht van de club. Onze club! PSV heeft in de afgelopen periode ook al diverse schenkingen gedaan zoals voetballen, doelnetten en goaltjes. Iets waar we dus met zijn allen dankbaar voor en trots op mogen zijn.

 

Voor eventuele verdere vragen kun je contact opnemen met Emiel Koster, Ger Ruefli of Yoeri Slats.

Al mieër es 100 jaor noeats allein